Baltijos Taryba

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2021.02.24 11:14

Estijos, Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimas susidaro iš tam tikrų šių šalių trišalio bendradarbiavimo formatų:    

Baltijos Ministrų Taryba (BMT) - Estijos, Latvijos ir Lietuvos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo institucija.

Ji vykdo tokius uždavinius:

 • skatina platų ir išsamų bendradarbiavimą įvairiais aktualiais bendradarbiavimo klausimais (saugumas, gynyba, ekonomika, kultūra, mokslas ir t.t.);
 • atkreipia dėmesį į atitinkamų priemonių poreikį, jas rengia ir įgyvendina;
 • vykdo pagal pasirašytus susitarimus jai priskirtus uždavinius.

Baltijos Ministrų Tarybą sudaro:

 • Ministrų Pirmininkų Taryba, susidedanti iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos vyriausybių vadovų;
 • Bendradarbiavimo Taryba, susidedanti iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrų;
 • Sekretoriatas, susidedantis iš pareigūnų, atsakingų už Baltijos valstybių bendradarbiavimą Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijose;
 • Aukštesniųjų pareigūnų komitetai, kuriuos sudaro po vieną aukštesnįjį pareigūną iš kiekvienos valstybės ir ekspertai, dirbantys tam tikroje bendradarbiavimo srityje.

Baltijos Asamblėja (BA) - Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų bendradarbiavimo organizacija, įsteigta 1991 m. lapkričio 8 d. ir veikianti pagal 1993 m. spalio 31 d. įsigaliojusius Statutus.

Baltijos Ministrų Tarybos ir Baltijos Asamblėjos bendradarbiavimą numato Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos susitarimas dėl Baltijos parlamentų ir vyriausybių bendradarbiavimo , pasirašytas Taline 1994 m. birželio 13 d. 2003 m. lapkričio 28 dieną Vilniuje buvo pasirašytas šį Susitarimą papildantis Protokolas, kuriame nustatyta Baltijos Tarybos rengimo tvarka.

Baltijos Taryba yra Baltijos Ministrų Tarybos ir Baltijos Asamblėjos kasmetinis bendras pasitarimas, kurį sudaro:

 • Baltijos Asamblėjos sesija,
 • Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir Baltijos Ministrų Tarybos Bendradarbiavimo tarybos posėdis,
 • Baltijos Ministrų Tarybos Bendradarbiavimo tarybos posėdis
 • Bendradarbiavimo Tarybos pirmininko ataskaita Baltijos Asamblėjos sesijai apie Baltijos šalių bendradarbiavimą per praėjusius metus, veiklą, susijusią su Baltijos Asamblėjos nutarimais, priimtais per ataskaitinius metus, ir tolesnio bendradarbiavimo planus.

2021 m. Lietuva pirmininkauja Baltijos ministrų tarybai.

Lietuvos pirmininkavimo Baltijos ministrų Tarybai prioritetai:

 1. Regioninis saugumas ir gynyba;
 2. Skaitmeninimas, kova su dezinformacija ir kibernetiniais pavojais;
 3. Žalioji darbotvarkė; savalaikis strateginių energetikos ir transporto projektų įgyvendinimas, branduolinė sauga;
 4. Parama demokratiniams procesams Baltarusijoje, Rytų partnerystės stiprinimas; 
 5. Koordinuotas regioninis ir ES atsakas į COVID-19 keliamus iššūkius.