Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Pakartotinai skelbiamas pripažinto nereikalingu ir netinkamu naudoti materialinio Užsienio reikalų ministerijos turto pardavimas viešame aukcione

Sukurta 2021.05.17 / Atnaujinta 2021.05.17 13:34

E. aukcionas (pakartotinis) vyks nuo 2021-06-01 9:00 val.iki 2021-06-02 13:59 val. VĮ Registrų centro interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Asmenys, norintys dalyvauti parduodamų automobilių e. aukcione, kviečiami registruotis nuo 2021-05-27 00:00 val. iki 2021-05-28 23:59 val. VĮ Registrų centro interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Aukcionų garantinio įnašo suma – 10 proc. nurodytos e. aukcione parduodamo automobilio pradinės vertės.

Aukcionų dalyvio registravimo mokesčio dydis – 15 Eur.

Už e. aukcione įsigytą automobilį atsiskaitoma, garantinis įnašas ir registravimo mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos banko sąskaitą, rekvizitai: gavėjas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, a. s. LT98 7300 0100 7608 6644, „Swedbank“, AB banko kodas 73000, įstaigos kodas 188613242.

Mokėjimo pavedime nurodoma atitinkama mokėjimo paskirtis:

  • už e. aukcione įsigytą automobilį (markė, modelis), dalyvio vardas, pavardė;
  • garantinis įnašas už e. aukcione perkamą automobilį (markė, modelis), dalyvio vardas, pavardė;
  • registracijos mokestis už e. aukcione perkamą automobilį (markė, modelis), dalyvio vardas, pavardė.

E. aukcionas vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du dalyviai.

Laimėtojas už e. aukcione pirktą automobilį sumoka pasiūlytą paskutinę kainą.

E. aukciono dalyvių garantinis įnašas grąžinamas (neįvykus aukcionui, atšaukus aukcioną, nelaimėjusiems dalyviams, kt. atvejais) bankiniu pavedimu į e. aukciono dalyvio nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per 10 kalendorinių dienų nuo e. aukciono pabaigos.

Laiku neatsiskaičiusiam už e. aukcione laimėtą automobilį arba atsisakiusiam pirkti e. aukcione laimėtą automobilį dalyviui garantinis įnašas negrąžinamas.

Jei praėjus nustatytam terminui e. aukciono laimėtojas nesumoka už e. aukcione laimėtą automobilį, automobilis laikomas neparduotu. Tokiu atveju per 2 darbo dienas apie tai pranešama e. aukciono laimėtojui registruotuoju laišku arba el. paštu, o automobilis parduodamas kitame e. aukcione. Nesąžiningas e. aukciono laimėtojas netenka teisės dalyvauti kituose e. aukcionuose.

E. aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas už laimėtą automobilį yra įskaitomas į automobilio kainą. Likusią sumą už automobilį e. aukciono laimėtojas per 10 kalendorinių dienų nuo e. aukciono pabaigos perveda į nurodytą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos banko sąskaitą. Pirkėjui, atsiskaičiusiam už įgytą automobilį, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija išrašo sąskaitą faktūrą. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir e. aukciono laimėtojas pasirašo automobilio perdavimo–priėmimo aktą, kuris yra nuosavybės teisę į įgytą turtą patvirtinantis dokumentas.

Automobiliai atgal nepriimami, nekeičiami ir lėšos už parduotą automobilį negrąžinamos.

Transporto priemonės būklė nustatoma iš anksto apžiūrint ją vietoje. Transporto priemonei nebus suteikiama jokia garantija.

E. aukciono laimėtojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos privalo savo lėšomis išgabenti e. aukcione įsigytą automobilį iš jo buvimo vietos.

Parduodamo turto apžiūra

Parduodamo turto apžiūra bus vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl COVID-19 pandemijos valdymo.
Parduodamo turto apžiūra vyks J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilniuje, 2021 m. gegužės 24–26 d., nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val. Registruotis į turto apžiūrą reikia ne vėliau kaip vieną dieną prieš nurodytą apžiūros datą el. paštu [email protected], tel. + 370 706 52655. Dalyviams, neužsiregistravusiems į turto apžiūrą, apžiūrėti turto nebus leidžiama.

Atsakingas asmuo

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento Diplomatinio pašto ir transporto skyriaus viešojo administravimo specialistas, laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas Saulius Stepaitis, tel. + 370 706 52655, el. p. [email protected].

Aktuali informacija

Aukcione parduodamo turto sąrašas ir daugiau informacijos

Aukciono taisyklės