Norway

Created: 2014.02.06 / Updated: 2022.12.07 09:42
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway on the Promotion and Mutual Protection of Investments
  Vilnius, 1992-06-16.
  Įsigaliojo 1992-12-20.
  Nebegalioja nuo 2022-12-22.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. I-2787.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1993 m. Nr. 5; TAR, 2022-12-05, i. k. 2022-24700.
  1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos nutraukimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway on the Termination of the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway on the Promotion and Mutual Protection of Investments
  Sudarytas apsikeitus Norvegijos užsienio reikalų ministerijos 2022-05-12 nota ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2022-06-15 nota.
  Įsigalioja 2022-12-22.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2022 m. lapkričio 8 d. įstatymu Nr. XIV-1501.
  Skelbtas TAR, 2022-12-06, i. k. 2022-24818.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl bevizinio važiavimo
  Agreement on the Abolition of Visas between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway
  Vilnius, 1992-12-15.
  Įsigaliojo 1993-01-15.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 1993 m. Nr. 8.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių vežiojimų keliais
  Agreement on International Road Transport concluded between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway
  Vilnius, 1993-01-22.
  Įsigaliojo 1993-02-01.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 22-511.
 4. Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Convention between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Oslas, 1993-04-27.
  Įsigaliojo 1993-12-30.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. I-315.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr.17-275.
 5. Oro susisiekimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės
  Air Services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway
  Vilnius, 1993-09-09.
  Įsigaliojo 1993-09-09.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 39-709.
 6. Protokolas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės dėl sutarčių, reguliuojančių dvišalius Lietuvos ir Norvegijos santykius
  Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway on the Agreements Governing Bilateral Lithuanian-Norwegian Relations
  Vilnius, 1994-04-20.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 37-669.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway Regarding Mutual Assistance between their Customs Authorities
  Oslas, 1995-02-13.
  Įsigaliojo 1995-05-16.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 35-878.
 8. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės dėl operatyvaus informavimo apie branduolines avarijas ir pasikeitimo informacija apie branduolinius objektus
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway on Early Notification of Nuclear Accidents and on the Exchange of Information on Nuclear Facilities
  Oslas, 1995-02-13.
  Įsigaliojo 1998-01-14.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1997 m. lapkričio 18 d. įstatymu Nr.VIII-523.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1997 m. Nr. 109-2760.
 9. Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2004–2009 metų Norvegijos finansinio mechanizmo, nustatyto pagal 2003m. spalio 14 d. Norvegijos Karalystės ir Europos Bendrijos susitarimą dėl 2004–2009metų Norvegijos finansinio mechanizmo, įgyvendinimo
  Memorandum of Understanding on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009 established in accordance with the Agreement of 14.10.2003 between the Kingdom of Norway and the European Community on a Norwegian Financial Mechanism for the period 2004-2009 between the Kingdom of Norway and the Republic of Lithuania
  Oslas, 2005-04-14.
  Įsigaliojo 2005-04-14.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 70-2526.
 10. Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2009–2014 metų Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo
  Oslas, 2011-04-05.
  Įsigaliojo 2011-04-05.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2011 m. Nr. 56-2689.
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Norway on mutual protection of classified information
  Vilnius, 2011-03-24.
  Įsigaliojo 2013-06-10.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. balandžio 12 d. įstatymu Nr. XI-1966.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 54-2669.
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose, kuriais paskirtos laisvės atėmimo bausmės ar su laisvės atėmimu susijusios priemonės, pripažinimo ir vykdymo.
  Agreement on recognition and enforcement of judgments in criminal matters imposing custodial sentences or mesures involving deprivation of liberty between the Government of the Kingdon of Norway and the Government of the Republic of Lithuania
  Oslo, 2011-04-05.
  Įsigaliojo 2014-07-06.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2014 m. kovo 20 d. įstatymu Nr.XII-800 (su pareiškimais).
  Skelbtas TAR, i.k. 2014-04528.

 13. Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo
  Memorandum of Understanding on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Norway
  Vilnius, 2018-04-24.
  Įsigaliojo 2018-04-25.
  Skelbtas TAR, 2018-06-05, i. k. 2018-09365.
  13.1 Priedų pakeitimai.
  Įsigaliojo 2020-02-11.
  Susitarimo memorandumo 2020-02-11 konsoliduota versija skelbta TAR 2021-12-13 i. k. 2021-25667.
  13.2. 15.1. Priedų pakeitimai.
  Įsigaliojo 2021-10-21.
  Susitarimo memorandumo 2021-10-21 konsoliduota versija skelbta TAR 2021-12-13 i. k. 2021-25668.

Subscribe to our newsletters

Captcha