Czech Republic

Created: 2014.02.06 / Updated: 2021.11.17 09:05
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Czech Republic for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
  Vilnius, 1994-10-27.
  Įsigaliojo 1995-07-12. Nutraukiama nuo 2021-12-10.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1995 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. I-820.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 69-1660.
  1.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Brussels, 15/01/2019.
  Entered into force on 15/01/2019.
  Published in TAR on 20/05/2019, i. c. 2019-08010.
 2. Lietuvos Respublikos ir Čekijos Respublikos Sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Convention between the Republic of Lithuania and the Czech Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital
  Vilnius, 1994-10-27.
  Įsigaliojo 1995-08-08.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1995 m. sausio 26 d. įstatymu Nr. I-773.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 75-1749.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl tarptautinių vežiojimų keliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Czech Republic on the international road transport
  Praha, 1995-07-13.
  Įsigaliojo 1995-10-04.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 84-1902.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo
  Air Services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Czech Republic
  Praha, 1997-12-16.
  Įsigaliojo 1999-12-16.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymu Nr. VIII-1450.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 105-3037 (atitaisymas – 2000 m. Nr. 37).
 5. Lietuvos Respublikos ir Čekijos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Czech Republic on social security
  Praha, 1999-05-27.
  Įsigaliojo 2000-08-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. gruodžio 2 d. įstatymu Nr. VIII-1460.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 107-3105.
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Czech Republic concerning the Mutual Protection of Classified Information
  Vilnius, 2000-09-19.
  Įsigaliojo 2001-06-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2001 m. kovo 23 d. įstatymu Nr. IX-233.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 32-1061.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Czech Republic on cooperation in the fields of culture, education, science, youth and sports
  Vilnius, 2011-11-16.
  Įsigaliojo 2012-02-14.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 105.
  Skelbta "Valstybės žiniose" - 2012 m. Nr. 26-1199.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio atstovavimo išduodant vizas
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Czech Republic on Mutual Visa Representation
  Sudarytas pasikeičiant diplomatinėmis notomis (Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2015 m. sausio 9 d. nota ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2015 sausio 30 d. nota).
  Įsigaliojo 2015-02-01.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 70, kuriuo pavedama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai sudaryti susitarimą su Čekijos Respublika.
  Skelbtas TAR, 2015-02-10, i. k. 2015-02022.

Subscribe to our newsletters

Captcha