Informacija apie privalomąją pradinę karo tarnybą

Sukurta 2015.03.06 / Atnaujinta 2021.07.09 10:06

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba - tai galimybė įgyti pagrindinį karinį parengtumą, siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje, atlikti pareigą tėvynei.

  • Į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiami 18-23 metų (įskaitytinai) amžiaus vaikinai (pvz. 2021 metais šaukiami vyrai gimę 1998 - 2002 metais), neįgiję pagrindinio karinio parengtumo, neatleisti nuo karo prievolės ir kuriems tarnyba nėra atidėta.
  • Savanoriškai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą gali 18-38 metų amžiaus vaikinai ir merginos.
  • Atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą kariai, gali pretenduoti į profesinę karo tarnybą, savanorių karo tarnybą arba yra priskiriami Lietuvos kariuomenės aktyviajam rezervui.

Informaciją apie nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą galima rasti:

 Daugiau informacijos: Lankstinuke (LT - 1, 2; EN)