Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo/keitimo tvarka ir jų galiojimas

Sukurta 2015.04.29 / Atnaujinta 2021.04.23 13:04

Paso arba asmens tapatybės kortelės keitimas/išdavimas:

 • - pirmojo dokumento išdavimas užsienyje gimusiam vaikui
 • - vaikams (iki 16 metų)
 • - asmenims nuo 16 metų
 • - asmenims, pakeitusiems pavardę po santuokos/ištuokos užsienio valstybėje
 • - asmenims, praradusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės atsiėmimas

Asmens tapatybės kortelė keičiama, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • ji tapo netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

 Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 • 20 metų jei ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.

 Pasas galioja:

 • 2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

 • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos asmens tapatybės kortelę arba pasą išduoda/keičia tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti iki dviejų mėnesių. Jei asmens tapatybės kortelė ar pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ar kt.) arba jei išduodamas pirmasis šis dokumentas vaikams, gimusiems iki 2008-07-22 ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę – jo išdavimo laikas gali būti ilgesnis.
 • Skubos tvarka asmens tapatybės kortelę arba pasą keičia tik migracijos tarnybos Lietuvoje – per 1 ar per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės pakeitimą per 5 darbo dienas – 19,60 EUR, per 1 darbo dieną (24 val.) – 31,60 EUR, už paso keitimą – per 5 darbo dienas – 57 EUR, per 1 darbo dieną (24 val.) – 71 EUR.
 • Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, grįžti į Lietuvą konsulinė įstaiga gali išduoti laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą.
 • Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 18 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai arba, pateikus rašytinį prašymą, paštu. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas.
 • Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

 


 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 16 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62 patvirtintas Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kurio nuorodą siunčiame: 1V-200/V-62 Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

Jeigu  LR pilietis negali atvykti į Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą pateikti dokumentų dėl paso ( ne ATK – asmens tapatybės kortelės)  išdavimo ar keitimo, konsulinė įstaiga nuotoliniu būdu įsitikinusi tokio piliečio tapatybe, gali dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo priimti registruotuoju paštu arba per kurjerį.

Pažymime, kad galimybė dokumentus dėl paso išdavimo/ keitimo priimti registruotuoju paštu arba per kurjerį galės būti taikoma tik išimtiniais atvejais.

Išimtiniais atvejais prašymą dėl paso išdavimo ar keitimo galima pateikti ir išrašytą pasą gauti registruotu paštu ar per kurjerį.

Atvejis laikomas išimtiniu, kai atitinka visas šias sąlygas:

 • dėl užsienio valstybėse taikomų judėjimo ribojimų nėra galimybės atvykti į Migracijos departamentą ar į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą;
 • piliečio, kuriam bus išduodamas ar keičiamas pasas, duomenys yra Gyventojų registre;
 • jei piliečiui jau buvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus jeigu kreipiamasi dėl pirmojo paso išdavimo piliečiui iki vienų metų amžiaus);
 • pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento arba iki kelionės dokumento galiojimo pabaigos liko ne daugiau kaip 3 mėnesiai.

Dėl dokumentų pateikimo nurodytuoju būdu būtina iš anksto susitarti su ambasada e-paštu [email protected]. Tokiu atveju pareiškėjo asmens tapatybė bus nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis vaizdo ir garso perdavimo priemonėmis.

SVARBU:

 • Šia tvarka išduotas pasas galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Konsulinis mokestis už tokio paso išdavimą bei jo lengvatos yra tos pačios, kaip ir teikiant prašymą ambasadoje. 
 • Atvejai, kai pilietis negali atvykti dėl atstumo, laiko stokos, piniginių lėšų, pasibaigusio asmens dokumento galiojimo laiko, saviizoliacijos ir pan., nevertinami.

Naujienlaiškio prenumerata