Mirties atveju

Sukurta 2020.12.28 / Atnaujinta 2021.01.04 10:24

Dėl mirties liudijimo išdavimo Vokietijoje

Vokietijoje daugiakalbį išrašą iš mirties akto įrašo (Formule C) įprastai išduoda civilinės metrikacijos skyriai (Standesamt).

Norint gauti šį daugiakalbį išrašą iš mirties akto įrašo (Formule C), Vokietijos civilinės metrikacijos skyriui būtina pristatyti mirusiojo Formule A (daugiakalbis išrašas iš gimimo akto įrašas) ir Formule B (daugiakalbis išrašas iš santuokos/skyrybų išrašas), išduodamus Lietuvos civilinės metrikacijos skyriuose. Taip pat, priklausomai nuo atskirų Vokietijos žemių tvarkos, vietos civilinės metrikacijos skyriui (Standesamt) gali prireikti pateikti ir gydytojo pažymą apie mirties priežastį, mirusiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (arba) kitus dokumentus.

Dėl mirusiojo palaikų parvežimo į Lietuvą

Pervežant Vokietijoje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikus į Lietuvą,  atstovybės išduoto Leidimo nereikia, nes pilietis mirė vienoje iš valstybių, prisijungusių prie Europos Tarybos 1973 m. spalio 26 d. Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo (toliau - Susitarimas).  Šio Susitarimo pagrindu kompetentingos užsienio valstybės, kurioje mirė Lietuvos Respublikos pilietis, atitinkamos institucijos išduoda specialų laissez-passer dokumentą, leidžiantį pervežti žmogaus palaikus be jokių papildomų leidimų. Tokiu atveju nei paskirties valstybė (Lietuva), nei tranzitinės valstybės, jeigu jos yra prisijungusios prie šio Susitarimo, nereikalauja jokių papildomų duomenų.

DĖMESIO: Pervežant žmogaus palaikus urnoje, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos leidimo nereikia.

SVARBU: Jeigu Vokietijoje miręs (žuvęs) Lietuvos Respublikos pilietis buvo apsidraudęs gyvybės draudimu ir į draudimo sutartį yra įtrauktas repatriacijos draudimas, jo palaikų parvežimu į Lietuvą pasirūpina draudimo kompanija, kuri ir sutvarko visus nustatytus palaikų parvežimo formalumus bei parengia reikiamus dokumentus. Į draudimo kompaniją būtina kreiptis kuo greičiau, tik paaiškėjus mirties faktui.

Jeigu užsienyje miręs (žuvęs) Lietuvos Respublikos pilietis nebuvo apsidraudęs, jo palaikų parvežimu ir visų su tuo susijusių paslaugų apmokėjimu turi pasirūpinti mirusiojo artimieji patys arba kreipdamiesi į pasirinktą laidojimo paslaugų bendrovę bei sudarydami su ja sutartį dėl palaikų parvežimo, įgaliodami bendrovę atsiimti palaikus ir dokumentus.

Valstybės finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams į Lietuvą parvežti

Valstybės finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką mirusiojo artimiesiems pagal pateiktus dokumentus, įrodančius mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, teikia jų gyvenamosios vietos savivaldybės iš savo biudžeto. Tokia parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs arba jeigu asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, ir su juo bendrai gyvenančių asmenų arba jo artimojo giminaičio (kaip vieno gyvenančio asmens), arba artimojo giminaičio ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių.

Naujienlaiškio prenumerata