Santuokos sudarymas Lietuvos ambasadoje

Sukurta 2015.02.17 / Atnaujinta 2021.11.11 12:52

Įregistruoti santuoką Lietuvos ambasadoje gali Lietuvos Respublikos piliečiai. Konsulinėms įstaigoms prašymas įregistruoti santuoką gali būti paduodamas tiesiogiai, registruotu paštu ar per kurjerį. Tiesiogiai, t.y. pageidaujant atvykti  asmeniškai, prašymai priimami  be išankstinės registracijos, tačiau suderinus atvykimo laiką elektroniniu paštu: [email protected]  (priėmimo laikas – nuo pirmadienio iki penktadienio 10:00–13:00 val.)

Prašymo įregistruoti santuoką padavimas tiesiogiai, registruotu paštu ar per kurjerį:

  • prašymas turi būti originalus, t. y. su aiškiai matomais ranka pasirašytais originaliais abiejų asmenų – LR piliečių  parašais. (Prašymo forma)
  • prie prašymo įregistruoti santuoką originalo turi būti pridėtos asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
  • iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai, jei jie nebuvo pateikti kartu su siunčiamu paštu ar kurjeriu prašymu
  • būtina deklaruoti išvykimą iš Lietuvos, jei to dar nesate deklaravę. Pateikti Deklaraciją galima teikiant/siunčiant prašymą registruoti santuoką  Jei turite nepilnamečių vaikų, reikės deklaruoti ir už juos, būtina turėti jų asmens dokumentus.

Paduodant prašymą įregistruoti santuoką registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, nurodoma pageidaujama santuokos registravimo data ir laikas ( dėl to galima vėliau susitarti su  konsuline įstaiga). Paduodant prašymą įregistruoti santuoką tiesiogiai, pageidaujama santuokos registravimo data ir laikas norinčių susituokti asmenų prašyme įregistruoti santuoką įrašomi susitarus su prašymą priimančiu  konsulinės įstaigos atstovu. Gavus prašymus mes paaiškinsime santuokos registravimo eigą, atsižvelgsime į Jūsų pageidavimus ir atsakysime į visus Jums kylančius klausimus.

Konsulinis mokestis už santuokos registravimą - 100 eurų.

Jums bus būtinas daugiakalbis santuokos akto išrašas ( tarptautinis, pagal 1976-09-08 d. Vienos konvenciją) arba lietuvių kalboje išduodamas santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas. Konsulinis mokestis už vieno dokumento išdavimą – 5 eurai.

Sumokėti konsulinius mokesčiu galima ir iš anksto: Sąskaitos duomenys: Litauische Botschaft, sąskaitos Nr. 1213883, BLZ 10070000, IBAN DE 63100700000121388300, BIC/SWIFT DEUTDEBBXXX, Deutsche Bank Berlin.

Ką reikia žinoti atvykstant į ambasadą santuokos registravimo dieną?

Sudarant santuoką, turi dalyvauti du sutuoktinių pasirinkti liudytojai. Jais  gali būti pilnamečiai bet kurios valstybės piliečiai (nebūtinai skirtingų lyčių). Liudytojų vardai ir pavardės el. paštu [email protected] perduodami ambasadai likus 7-10 dienų iki santuokos registravimo datos.

Atvykstant (prašome atvykti prieš 15 minučių iki paskirto laiko) visiems dalyviams būtina turėti:

  • savo asmens dokumentus;
  • skiepų pasus arba greitojo antigenų testo, atlikto ne anksčiau kaip prieš 48 val., neigiamą rezultatą.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha