Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) padėjėjų pareigas

Sukurta 2019.11.25 / Atnaujinta 2020.01.14 10:48

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (toliau – FRONTEX), įsikūrusi Lenkijoje, ketina sudaryti sąrašą iš 300 kandidatų, kurie būtų įdarbinami projektų ir veiklos pagalbiniais pareigūnais (padėjėjų pareigų grupė). Kartu su valstybėmis narėmis FRONTEX užtikrina, kad Europos išorės sienos būtų saugios ir gerai saugomos.

Įdarbinti pareigūnai vykdys įvairiausias administravimo, žmogiškųjų išteklių, teisės reikalų, biudžeto ir finansų, IRT ir komunikacijų sričių užduotis. Pagrindinės pareigos apima pagalbą planuojant, įgyvendinant ir stebint projektus, rengiant biudžetus bei finansinius įsipareigojimus ir jų laikantis. Taip pat į jas įeina sutarčių ir mokėjimų vykdymo stebėjimas, pagalba teikiant ataskaitas vidaus ir išorės suinteresuotiesiems subjektams.

Paraišką teikiantis asmuo privalo turėti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo diplomą, po kurio įgyta bent devynerių metų (darbo visą darbo dieną) profesinė patirtis, ARBA teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo suteikiančiu diplomu patvirtintą vidurinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 12 metų (darbo visą darbo dieną) profesinė patirtis. Be to, jis turi labai gerai mokėti vieną iš oficialiųjų 24 ES kalbų ir pakankamai gerai mokėti anglų kalbą. Kandidatas turi turėti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių arba Šengeno erdvės šalių pilietybę.

Išsami informacija apie reikalavimus ir konkrečią darbo patirtį, atrankos procedūrą ir paraiškų teikimo tvarką pateikiama adresu support-officers.eu-careers.eu. Daugiau informacijos apie EPSO lygių galimybių politiką rasite tam skirtame tinklalapyje.
Paraiškas galima teikti nuo 2019 m. lapkričio 21 d. iki 2019 m. gruodžio 18 d. 12.00 (vidurdienis) Briuselio laiku.

Konkurso laureatams gali būti pasiūlyta 5 metų laikinoji sutartis, kuri gali būti pratęsta. Darbuotojų atlyginimą sudaro bazinis darbo užmokestis ir specialios išmokos, be kita ko, ekspatriacijos išmoka ir išmoka šeimai priklausomai nuo darbuotojo asmeninių aplinkybių.

Įsidarbinęs ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių suteikimas – pagrindiniai ES principai. Įvairios daugiakultūrės ir tarptautinės ES institucijų darbuotojų grupės kartu dirba ES piliečių ir kitų šalių gyventojų labui.

Nuoroda FRONTEX RCT-2019-00022

Darbo ES institucijose naujienas sekite Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ir Instagram paskyrose.

Susiję skelbimai Visi skelbimai »
Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje skelbia kandidatų atranką raštvedžio (-ės) pareigybei užimti. Įkelta2019.11.25

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje skelbia kandidatų atranką raštvedžio (-ės) pareigybei užimti.