Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada Pietų Afrikos Respublikoje skelbia atranką užimti sekretoriaus pareigybę

Sukurta 2020.01.22 / Atnaujinta 2020.01.22 15:33

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo, diplomatinio protokolo; teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

Pagrindinės sekretoriaus (-ės) funkcijos:

 1. padeda ambasados vadovui  ar priskirtam darbuotojui;
 2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius ir paštu bei el. paštu gaunamą korespondenciją;
 3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 4. pagal kompetenciją rengia susirašinėjimo su užsienio valstybių atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, projektus;
 5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
 6. pagal kompetenciją rengia raštų, lydraščių, notų ir kitų dokumentų projektus;
 7. formuoja atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
 8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;
 9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
 10. atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
 11. atlieka vertimus raštu;
 12. sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;
 13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 15. vykdo kitus atstovybės vadovo  nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas- turėti leidimą gyventi PAR, turėti vairuotojo teises, institucinio darbo arba darbo regione patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis ir mokamas nustatyto dydžio atlyginimas. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. vasario 28 d. 17.00 val. (Lietuvos laiku) gali siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu: [email protected] Atrinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui. Pokalbiai planuojami 2020 m. kovo mėn. ambasadoje arba nuotoliniu būdu. Apie atrankos rezultatus informuosime kiekvieną kandidatą asmeniškai.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu: [email protected]