Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Kandidatų atranka raštvedžio (-ės) pareigybei LR ambasadoje Rusijoje užimti

Sukurta 2020.02.05 / Atnaujinta 2020.02.05 10:31

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia kandidatų atranką į raštvedžio pareigybę.

Pagrindinės funkcijos:

 • teikti informaciją konsuliniais klausimais, rengti konsulinę informacinę medžiagą, rengti atsakymus į paklausimus;
 • rengti konsulinius dokumentus, tvarkyti konsulinę korespondenciją;
 • palaikyti ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
 • formuoti konsulinių dokumentų bylas, rengti dokumentacijos planą ir tvarkyti archyvą konsuliniais klausimais;
 • ruošti konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu, tvarkyti diplomatiniu paštu gautus konsulinius dokumentus;
 • vykdyti kitus Ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Pagrindiniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti lietuvių kalbą, rusų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pateikti užsienio kalbų įsivertinimo formą pagal „Europass“);
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 • išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 • būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;     
 • gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Konfidencialiai“.

  Privalumas: anglų kalbos mokėjimas.

Su darbuotojubus sudaroma terminuota darbo sutartis. Siūlomas pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Kandidatus prašome iki 2020 m. vasario 21 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą);
 • „Europass“ gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą);
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (jeigu išsilavinimas įgytas užsienyje, pateikti įgytos kvalifikacijos akademinį pripažinimo dokumentą) (skenuotą);
 • motyvacinį laišką (skenuotą).

Apie atrankos rezultatus informuosime individualiai.

Susiję skelbimai Visi skelbimai »
Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje skelbia kandidatų atranką raštvedžio (-ės) pareigybei užimti. Įkelta2019.11.25

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje skelbia kandidatų atranką raštvedžio (-ės) pareigybei užimti.