Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

ATRANKA Į PAREIGYBES EUROPOS SĄJUNGOS STEBĖJIMO MISIJOJE GRUZIJOJE

Sukurta 2019.10.16 / Atnaujinta 2020.02.18 09:09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 9 punktu, skelbiama atranka į įvairias nacionalinių ekspertų pareigybes Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Gruzijoje (toliau – EUMM Georgia).

Atsižvelgiant į Užsienio reikalų ministerijos 2019-10-16 išvadą, iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų galės būti padengtos Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme numatytos išlaidos, susijusios su trijų Lietuvos ekspertų delegavimu į EUMM  Georgia.

Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir ketinantys dalyvauti atrankoje,  privalo iki spalio 21 d. 17:00 val. (Lietuvos laiku) elektroniniu paštu [email protected].  (tema: EUMM GEO) atsiųsti Užsienio reikalų ministerijai: 

  1. pretendento pasirašytas ir suderintas su deleguojančios institucijos vadovu (prašymo forma);
  2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;
  3. laisvos formos pareiškimą, kad pretendentas:

3.1 teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

3.2. nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

  1. gyvenimo aprašymas (Europass CV);
  2. motyvacijos laiškas lietuvių kalba (ne daugiau kaip 1 lapas), pasirašytas pretendento;

Pareigybės aprašymus, darbo funkcijas ir specialiuosius reikalavimus bei anketas galima rasti čia.

Atrankos komisijos posėdis planuojamas 2019-10-23.

Susiję skelbimai Visi skelbimai »