Vietnam

Created: 2014.02.06 / Updated: 2019.10.17 15:45
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Socialist Republic of Vietnam for the promotion and protection of investments
  Hanoi, 27/09/1995.
  Entered into force on 24/04/2003.
  Published in "Valstybės žinios" on 2003, Nr. 36.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Exemption of Visa Requirement for Holders of Diplomatic Passports
  Hanoi, 23/01/2019.
  Not in force yet.
  Published in TAR on 20/05/2019, i. c. 2019-07984.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl piliečių readmisijos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Readmission of Citizens
  Hanoi, 23/01/2019.
  Entered into force on 15/11/2019.
  Published in TAR on 20/05/2019, i. c. 2019-07998.