Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA VOKIETIJOS FEDERACINĖJE RESPUBLIKOJE

Adresas: Charitestr. 9, 10117 Berlin, GERMANY

plačiau »

Tel. +49 30 890 681 0
Faksas +49 30 890 681 15
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.08.29 / Atnaujinta 2016.09.01 11:34

Konsulinio mokesčio tarifai eurais:

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą  5
2. Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:
2.1. oro uosto tranzitinės vizos (A) 60
2.2. tranzitinės vizos (B) 60
2.3. trumpalaikės vizos (C) 60
2.4. nacionalinės vizos (D) 60
2.5. grupinės vizos 60 EUR, pridedant po 1 EUR už asmenį
2.6. riboto teritorinio naudojimo vizos 60
2.7. supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą 5
3. Už asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimą 20
4. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir perdavimą 50
4.1. už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 60
5. Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 100
6. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 100
7. Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille):

7.1. dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) Užsienio reikalų ministerijoje

10 eurų už vieno
dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)
7.2. dokumentų legalizavimą arba jų priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje 20 eurų už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)
8. Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:
8.1. santuokos įregistravimą ir santuokos liudijimo išdavimą 115
8.2. vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą  15
9. Už atliekamus notarinius veiksmus:
9.1. sandorių patvirtinimą 30
9.2. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 10 už puslapį
9.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 10
9.4. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį)  
9.4.1. iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą 30
9.4.2. iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas 30
9.5. fakto, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 30
9.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti 50
9.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 30
9.8. jūrinio protesto akto priėmimą 100
10. Už konsulinės pažymos išdavimą 30
11. Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 20
12. Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą 50
13. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą 30 per mėnesį
14. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:
14.1. iki 115 eurų vertės 15
14.2. daugiau kaip 115 eurų vertės 20
15. Už sandorių ir pareiškimų surašymą 50
16. Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)
17. Už laikino paso išdavimą 50

SVARBU:

Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir ten atlieka šiame punkte nurodytą konsulinį veiksmą, konsulinis mokestis nedidinamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymo pataisomis, įsigaliojusiomis 2010 m. sausio 1 d., pasai išduodami ir keičiami nemokamai:

  • vaikams, kuriems nustatyta globa ir rūpyba
  • asmenims, kuriems nustatytas 0-40 proc. nedarbingumo lygis
  • neįgaliems vaikams iki 18 metų amžiaus
  • užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims
  • nuo okupacijų nukentėjusiems - represuotiems asmenims.

Vaikams iki 18 metų amžiaus, taip pat senatvės pensininkams konsulinis mokestis už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą ar dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą mažinamas per pusę, t.y. mokesčio dydis yra 50 eurų. 

Naujienlaiškio prenumerata