Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA VOKIETIJOS FEDERACINĖJE RESPUBLIKOJE

Adresas: Charitestr. 9, 10117 Berlin, GERMANY

plačiau »

Tel. +49 30 890 681 0
Faksas +49 30 890 681 15
El. paštas

Konsulinės pažymos

Sukurta 2015.03.25 / Atnaujinta 2017.09.28 14:40

Pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas

Per Lietuvos Respublikos ambasadą Berlyne galima gauti dviejų rūšių pažymas apie šeiminę padėtį:

1. Ambasados išduodama  konsulinė pažyma
Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems ir ketinantiems sudaryti santuoką  Vokietijoje, Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigos gali išduoti  pažymą, kurios pagrindu Ambasada parengia konsulinę pažymą vokiečių kalba (Konsularische Bescheinigung über den Familienstand).

Dokumentai dėl konsulinės pažymos išdavimo gali būti pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu. Siunčiant paštu prašyme išduoti pažymą būtina nurodyti  asmeninius kontaktus: adresą, telefono numerius ir elektroninio pašto adresą. Konsulinės pažymos išdavimo  trukmė 1-1,5 mėn.

Dėl konsulinės pažymos gavimo  Ambasadai turite pateikti:
- Užpildytą prašymą išduoti konsulinę pažymą apie šeiminę padėtį;
- Užpildytą prašymą dėl dokumentų siuntimo paštu (jei pageidaujama išduotą pažymą gauti paštu);
- Galiojančio Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės
notaro ar jam prilyginto asmens patvirtintą  kopiją;
- Sau adresuotą „DIN lang“ (standartinio) dydžio voką su 0,70 euro vertės pašto ženklu.

Konsulinis mokestis už konsulinės pažymos išdavimą yra 30 EUR. Jei prašymą išduoti konsulinę pažymą pateikiate paštu, prašome iš anksto sumokėti konsulinį mokestį į ambasados banko sąskaitą ir kartu pateikti konsulinio mokesčio apmokėjimą patvirtinantį banko kvitą arba banko pavedimo kopiją.

Konsulinė pažyma apie šeiminę padėtį išduodama vokiečių kalba ir jos nereikia tvirtinti pažyma „Apostille“.

Prašymų formos:
-Prašymas išduoti konsulinę pažymą
-Prašymas dėl dokumento siuntimo paštu

2. Civilinės metrikacijos įstaigos Lietuvoje išduodama pažyma
Svarbu:
šių pažymų prašoma tais atvejais, kai Vokietijos įstaigos reikalauja ne Ambasados išduotos konsulinės pažymos, o Lietuvos įstaigų pažymos, patvirtintos “Apostille“ (tuomet tokias pažymas reikia versti į vokiečių kalbą).


Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys ir ketinantys sudaryti santuoką Vokietijoje ar kitoje trečioje šalyje, prašymus ir dokumentus dėl pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimo civilinės metrikacijos įstaigai Lietuvoje gali pateikti per Lietuvos Respublikos ambasadą Berlyne.

Jei per ambasadą pageidaujate gauti civilinės metrikacijos įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ambasadai Berlyne turite asmeniškai arba paštu pateikti:
- Užpildytą prašymą dėl dokumentų pareikalavimo;
- Užpildytą prašymą išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;
- Užpildytą prašymą dėl dokumentų siuntimo paštu (jei pageidaujama išduotą pažymą gauti paštu);
- Galiojančio Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją;
- Sau adresuotą  didelį voką (A4 formato) su 3,95 euro vertės pašto ženklais.

Konsulinis mokestis už pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, pareikalavimą 20 EUR (jei pageidaujate, kad pažyma Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente būtų patvirtinta pažyma „Apostille“ reikia papildomai pateikti prašymą dėl pažymos patvirtinimo „Apostille“ bei sumokėti 20 EUR konsulinį mokestį).  Jei  prašymą išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, iš civilinės metrikacijos įstaigos Lietuvoje pateikiate paštu, prašome iš anksto sumokėti konsulinį mokestį į ambasados banko sąskaitą ir pateikti konsulinio mokesčio apmokėjimą patvirtinantį banko kvitą arba banko pavedimo kopiją.

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, surašoma lietuvių kalba ir gali būti tvirtinama pažyma „Apostille“.

Jūsų pateikti dokumentai pažymai, patvirtinančiai kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, gauti yra perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui, tai gali užtrukti 1.5-2 mėnesius.

Prašymų formos:
- Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo

 

- Prašymas dėl dokumento siuntimo paštu

- Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

- Prašymas patvirtinti pažymą Apostille (pildomas, kai prašoma ne konsulinė pažyma, o Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigos išduodama pažyma (lietuvių kalba))

Apie tai, kokios pažymos Jums reikia, ar konsulinės pažymos vokiečių kalba išduotos Lietuvos Respublikos ambasados Berlyne, ar originalios pažymos išduotos civilinės metrikacijos įstaigos Lietuvoje ir patvirtintos pažyma „Apostille“, turite teirautis institucijos, kuriai pateikinėsite šį dokumentą.

Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje
Adresas Charité Str. 9, 10117 Berlynas, Vokietija
Telefonas 030/890681 21/22
Faksas 030/890 095 93
El. paštas [email protected]

Ambasados sąskaita Nr. 1213883, BLZ 10070000, IBAN DE 63100700000121388300, BIC/SWIFT DEUTDEBBXXX, Deutsche Bank Berlin

 • Pažyma apie teistumą (neteistumą)
  Jeigu Jums reikalinga pažyma apie tai, kad Jūs (ne)buvote teistas(-a) Lietuvoje (Führungszeugnis), galite asmeniškai ar per įgaliotą asmenį kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD prie VRM).

  Lietuvoje fizinių ir juridinių asmenų prašymai pažymoms gauti teikiami ir pažymos atsiimamos IRD prie VRM priimamajame (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius), fiziniai asmenys jas gali užsisakyti ir interneto svetainėje www.ird.lt. Daugiau informacijos šiuo klausimu rasite IRD prie VRM tinklapyje.

  Norėdami vėliau šią pažymą pateikti Vokietijos institucijoms, turėtumėte kreiptis į notarą ir ją patvirtinti pažyma „Apostille“, taip pat vertimų biure šį dokumentą išversti į vokiečių kalbą.

  Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Vokietijoje, konsulinę pažymą apie asmens teistumą (neteistumą) gali išduoti Lietuvos Respublikos ambasada VFR. Norint gauti konsulinę pažymą apie asmens teistumą (neteistumą) Lietuvos Respublikos ambasadai Berlyne reikia  asmeniškai arba paštu pateikti:
  - Užpildytą prašymą dėl dokumentų pareikalavimo;
  - Užpildytą prašymą išduoti konsulinę pažymą;
  - Užpildytą prašymą dėl dokumentų siuntimo paštu (jei pageidaujama išduotą pažymą gauti paštu);
  - Galiojančio Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją;
  - Sau adresuotą „DIN lang“ (standartinio) dydžio voką su 0,70 euro vertės pašto ženklu.

  Siunčiant paštu prašyme išduoti pažymą būtina nurodyti asmeninius kontaktus: adresą, telefono numerius ir elektroninio pašto adresą. Konsulinės pažymos išdavimas gali trukti iki mėnesio.

  Konsulinis mokestis už pažymos išdavimą yra 30 EUR. Jei prašymą išduoti konsulinę pažymą pateikiate paštu, prašome iš anksto sumokėti konsulinį mokestį į ambasados banko sąskaitą ir kartu pateikti konsulinio mokesčio apmokėjimą patvirtinantį banko kvitą arba banko pavedimo kopiją.

  Pastaba. Jei turite, galite pateikti IRD prie VRM išduotos Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymos originalą (tuomet ši pažyma neturi būti pažymėta „Apostille“ ir išvesta į vokiečių kalbą), kurios pagrindu ambasada ir išduos konsulinę pažymą apie asmens teistumą (neteistumą), o jei tokios pažymos neturite, jos pateikti nereikia.

  Konsulinė pažyma apie teistumą (neteistumą) išduodama valstybine ir vokiečių (anglų) kalbomis.

  Jei per ambasadą pageidaujate gauti tik IRD prie VRM Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymą, ambasadai Berlyne turite asmeniškai arba paštu pateikti:
  - Užpildytą prašymą dėl dokumentų pareikalavimo;
  - Užpildytą prašymą, adresuotą IRD prie VRM, išduoti Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymą,
  - Užpildytą prašymą dėl dokumentų siuntimo paštu (jei pageidaujama išduotą pažymą gauti paštu);
  - Galiojančio Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją,
  - Sau adresuotą didelį voką su 3,95 euro vertės pašto ženklu.

  Siunčiant paštu prašyme išduoti pažymą būtina nurodyti asmeninius kontaktus: adresą, telefono numerius ir elektroninio pašto adresą. Konsulinės pažymos išdavimo trukmė 1-1,5 mėn.

  Konsulinis mokestis už pažymos pareikalavimą 20 EUR (jei pageidaujate, kad pažyma Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente būtų patvirtinta konsuline pažyma („Apostille“) reikia papildomai pateikti prašymą dėl pažymos patvirtinimo „Apostille“ bei sumokėti 20 EUR konsulinį mokestį. Jei prašymą išduoti pažymą pateikiate paštu, prašome iš anksto sumokėti konsulinį mokestį į ambasados banko sąskaitą ir kartu pateikti konsulinio mokesčio apmokėjimą patvirtinantį banko kvitą arba banko pavedimo kopiją.

  Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažyma išduodama lietuvių kalba.

  Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje

  Adresas Charité Str. 9, 10117 Berlynas, Vokietija
  Telefonas 030/890681 21
  Faksas 030/890 095 93
  El. paštas [email protected]
  Ambasados sąskaita Nr. 1213883, BLZ 10070000, IBAN DE 63100700000121388300, BIC/SWIFT DEUTDEBBXXX, Deutsche Bank Berlin
 • Pažymų dėl pensijų išdavimas
  Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Vokietijoje ir deklaravusiems savo išvykimą iš Lietuvos, konsulinę pažymą apie gyvenamąją vietą užsienyje išduoda Lietuvos Respublikos ambasada VFR. Jeigu savo išvykimo iš Lietuvos iki šiol nesate deklaravę, tai galite padaryti Lietuvos Respublikos ambasadai VFR asmeniškai pateikdami gyvenamosios vietos deklaraciją (žr. „Gyvenamosios vietos deklaravimas“).

  Norint gauti konsulinę pažymą, patvirtinančią, kad gyvenate užsienyje, ambasadai Berlyne turite asmeniškai pateikti:
  1. Užpildytą prašymą išduoti konsulinę pažymą,
  2. Galiojančio Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją,
  3. Registracijos pažymą apie gyvenamąją vietą (Meldebescheinigung),
  4. Sau adresuotą „DIN lang“ (standartinio) dydžio voką su 0,70 euro vertės pašto ženklu.

  Konsulinis mokestis už pažymos išdavimą yra 30 EUR.

  Konsulinė pažyma  išduodama vokiečių kalba.

  Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje

  Adresas Charité Str. 9, 10117 Berlynas, Vokietija
  Telefonas 030/890681 21
  Faksas 030/890 095 93
  El. paštas [email protected]
  Ambasados sąskaita Nr. 1213883, BLZ 10070000, IBAN DE 63100700000121388300, BIC/SWIFT DEUTDEBBXXX, Deutsche Bank Berlin

 

Naujienlaiškio prenumerata