Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA VOKIETIJOS FEDERACINĖJE RESPUBLIKOJE

Adresas: Charitestr. 9, 10117 Berlin, GERMANY

plačiau »

Tel. +49 30 890 681 0
Faksas +49 30 890 681 15
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.04.09 / Atnaujinta 2016.02.23 11:10

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau - AGP) – asmens kelionės dokumentas, laikinai užsienio valstybėje esančiam asmeniui išduodamas tik sugrįžimui į Lietuvą, asmeniui praradus kelionės dokumentą (pasą ir (ar) asmens tapatybės kortelę), kai kelionės dokumentas tampa netinkamu naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas, taip pat Vokietijoje gimusiam vaikui, kurio abu arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu vaikas neturi užsienio valstybės pilietybės. Tęsti kelionės turint AGP ir vykti su šiuo dokumentu į kitas valstybes negalima.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų nuo dokumento išdavimo dienos. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Konsulinis mokestis už AGP išdavimą – 5 EUR.

Dokumentai, pateikiami AGP gauti, praradus Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę arba pasibaigus šių dokumentų galiojimo laikui:

 • Prašymas, tvarkingai ir tiksliai užpildytas lietuviškais rašmenimis;
 • 2 nuotraukos (35x45 mm dydžio), atitinkančios Pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (t.y. dokumentas, kuriame yra Pareiškėjo vardas, pavardė ir veido atvaizdas, jei Pareiškėjas juos turi;
 • užpildytas nustatytos formos Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (jeigu prašote išduoti AGP vietoje prarastos asmens tapatybės kortelės ar paso);
 • Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (jeigu AGP prašote išduoti vietoj prarasto ar negaliojančio ilgiau kaip 6 mėn. asmens tapatybės dokumento)

Dokumentai, pateikiami prašant išduoti AGP Vokietijoje gimusiam vaikui:

 • Prašymas, tvarkingai ir tiksliai užpildytas lietuviškais rašmenimis;
 • 2 nuotraukos (35x45 mm dydžio), atitinkančios vaiko amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas vaiko vardas/-ai ir pavardė;
 • vaiko tėvų ar vieno iš tėvų Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė (arba šių dokumentų kopijos);
 • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas vaiko gimimo liudijimas arba Vokietijos institucijų (Standesamt) išduotas Išrašas iš gimimo akto įrašo, forma A (Auszug aus dem Geburtseintrag, Formule A) pagal nustatytą 1976 m. Vienos konvencijos formą, arba Vokietijoje išduotas vaiko gimimo liudijimas (Geburtsurkunde), pažymėtas pažyma Apostille. Pateikiant ambasadai vaiko Išrašą iš gimimo akto įrašo (forma A), jo pažymėti pažyma Apostille nereikia;
 • vieno iš tėvų pasirašytą Informacinį pranešimą.

Konsulinis pareigūnas, prireikus, turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.

Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys. Nepilnamečiai vaikai turi atvykti į ambasadą lydimi vieno iš tėvų, kito įstatyminio atstovo ar įgalioto asmens. Kūdikiams iki 1 m. amžiaus atvykti į ambasadą nereikia.

Pareiškėjas, dokumentus AGP gauti pateikęs ambasadai paštu (Charitestr. 9, 10117 Berlin), faksu (030-890 095 93) arba skenuotus elektroniniu paštu ([email protected]), AGP atsiima ambasadoje asmeniškai.

Ambasadoje išduotas AGP gali būti siunčiamas paštu, jeigu yra įvykdytos visos šios sąlygos:

 • dokumentai išduoti AGP buvo pateikti asmeniškai,
 • Pareiškėjas yra pateikęs Pareiškimą dėl dokumentų siuntimo paštu,
 • Pareiškėjas apmoka persiuntimo paštu išlaidas arba pateikia sau adresuotą voką su pašto ženklu.

Dokumentai AGP išduoti pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės. AGP įsigalioja nuo išdavimo datos, t.y. išduodamas ne anksčiau kaip prieš 2 savaites iki kelionės dienos.

Jeigu Jūs praradote pasą, tačiau su savimi turite asmens tapatybės kortelę (ar atvirkščiai), kelionę galite tęsti su turimu dokumentu.

Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje

Adresas Charité Str. 9, 10117 Berlynas, Vokietija
Telefonas 030/890681 21
Faksas 030/890 095 93
E. paštas [email protected]
Ambasados sąskaitos nr. Nr. 1213883, BLZ 10070000, IBAN DE 63100700000121388300, BIC/SWIFT DEUTDEBBXXX, Deutsche Bank Berlin

Naujienlaiškio prenumerata