Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.04.09 / Atnaujinta 2021.01.14 08:07

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau - AGP) – asmens kelionės dokumentas, laikinai užsienio valstybėje esančiam asmeniui išduodamas tik sugrįžimui į Lietuvą, asmeniui praradus kelionės dokumentą (pasą ir (ar) asmens tapatybės kortelę), kai kelionės dokumentas tampa netinkamu naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas, taip pat Vokietijoje gimusiam vaikui, kurio abu arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis. Tęsti kelionės turint AGP ir vykti su šiuo dokumentu į kitas valstybes negalima.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo į Lietuvą kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų nuo dokumento išdavimo dienos. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. konsulinis mokestis už AGP išdavimą – 25 EUR.

Dokumentai, pateikiami AGP gauti, praradus Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę arba pasibaigus šių dokumentų galiojimo laikui:

 • Prašymas, tvarkingai ir tiksliai užpildytas lietuviškais rašmenimis;
 • 2 nuotraukos (35x45 mm dydžio) (nuotraukos fonas turi būti baltas), atitinkančios Pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (t.y. dokumentas, kuriame yra Pareiškėjo vardas, pavardė ir veido atvaizdas, jei Pareiškėjas juos turi;
 • užpildytas nustatytos formos Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (jeigu prašote išduoti AGP vietoje prarastos asmens tapatybės kortelės ar paso);
 • Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (jeigu AGP prašote išduoti vietoj prarasto ar negaliojančio ilgiau kaip 6 mėn. asmens tapatybės dokumento)

Dokumentai, pateikiami prašant išduoti AGP Vokietijoje gimusiam vaikui:

 • Prašymas, tvarkingai ir tiksliai užpildytas lietuviškais rašmenimis;
 • 2 nuotraukos (35x45 mm dydžio) (nuotraukos fonas turi būti baltas), atitinkančios vaiko amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas vaiko vardas/-ai ir pavardė;
 • vaiko tėvų pasai ar asmens tapatybės kortelės;
 • Vokietijoje išduotas vaiko gimimo liudijimas (Geburtsurkunde) turi būti išverstas į lietuvių kalbą. Pateikiant ambasadai vaiko Išrašą iš gimimo akto įrašo (forma A), jo versti nereikia.
 • vieno iš tėvų pasirašytą Informacinį pranešimą.

Konsulinis pareigūnas, prireikus, turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.

Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys. Nepilnamečiai vaikai turi atvykti į ambasadą lydimi vieno iš tėvų, kito įstatyminio atstovo ar įgalioto asmens. Kūdikiams iki 1 m. amžiaus atvykti į ambasadą nereikia.

Pareiškėjas, dokumentus AGP gauti pateikęs ambasadai paštu (Charitestr. 9, 10117 Berlin) arba skenuotus elektroniniu paštu ([email protected]), AGP atsiima ambasadoje asmeniškai, pateikdamas atsiųstų dokumentų originalus.

Ambasadoje išduotas AGP gali būti siunčiamas paštu, jeigu yra įvykdytos visos šios sąlygos:

 • dokumentai išduoti AGP buvo pateikti asmeniškai,
 • Pareiškėjas yra pateikęs Pareiškimą dėl dokumentų siuntimo paštu,
 • Pareiškėjas pateikia sau adresuotą voką su pašto ženklais (Briefmarken) 4,05 EUR sumai.

Dokumentai AGP išduoti pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės. AGP įsigalioja nuo išdavimo datos, t.y. išduodamas ne anksčiau kaip prieš 2 savaites iki kelionės dienos.

Jeigu Jūs praradote pasą, tačiau su savimi turite asmens tapatybės kortelę (ar atvirkščiai), kelionę galite tęsti su turimu dokumentu.

Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje

Adresas

Charité Str. 9, 10117 Berlynas, Vokietija

Telefonas

030/890681 21

Faksas

030/890 095 93

E. paštas

[email protected]

Ambasados sąskaitos nr.

Nr. 1213883, BLZ 10070000, IBAN DE 63100700000121388300, BIC/SWIFT DEUTDEBBXXX, Deutsche Bank Berlin

Naujienlaiškio prenumerata